Zaawansowane
Dodaj serwis telefonów
Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego serwistelefonów.pl

serwistelefonów.pl  jest portalem internetowym służącym do umieszczania  prezentacji firm zajmujących się profesjonalnym serwisem telefonów komórkowych.

Ogłoszeniem nazywamy udostępnienie miejsca użytkownikowi na stronie
serwistelefonów.pl  umożliwiające przedstawienie swojej oferty.

Sposób płatności za ogłoszenia: opłata za zamieszczenie ogłoszenia odbywa się za pomocą serwisu DotPay.

Portal  serwistelefonów.pl  nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu wiadomości zwrotnych sms przez operatorów sieci komórkowych.

Cennikiem nazywamy ustalone przez
serwistelefonów.pl  opłaty za umieszczanie ogłoszeń w serwisie. Cennik jest dostępny dla zalogowanych Użytkowników lub na pisemną prośbę.

Serwis internetowy
serwistelefonów.pl  udostępnia użytkownikowi możliwość bezpłatnego (ogłoszenie standardowe) jak i odpłatnego czasowego zamieszczania ogłoszeń kupna - sprzedaży , części lub prezentacji Firmy. Do wpisu można bezpłatnie zamieścić fotografię.

Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Użytkownik dokonując rejestracji w
serwistelefonów.pl  musi zaakceptować treść regulaminu. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez serwistelefonów.pl  informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). mandare.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.

Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Użytkownik serwisu zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego mandare.pl do celów komercyjnych. Dane kontaktowe użytkowników serwisu mandare.pl pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

Portal 
serwistelefonów.pl  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisiemandare.pl, będą za nie dojście do skutku tychże transakcji. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika portalu serwistelefonów.pl , serwistelefonów.pl może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały oraz usunąć konto danego użytkownika.

Zabronione jest wykorzystywanie portalu
serwistelefonów.pl  do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia którego publikacja została zlecona Wydawcy narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, serwistelefonów.pl  ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.

Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

 

Opinie negatywne w serwisie są przesyłane do Firmy w celu wyjaśnienia i publikowane w przypadku braku odpowiedzi po 24h.

Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Treść zamieszczanego ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce. Użytkownik mandare.pl ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.

Serwistelefonów.pl  zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie pózniej jednak, niż 5 dni robocze od daty otrzymania.

Regulamin i cennik może być zmieniony przez serwistelefonów.pl  O zmianach regulaminu i cennika usług i terminie obowiązujących zmian serwistelefonów.pl  poinformuje na stronie internetowej. Zmiany cennika i regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż 7 dni od daty ukazania się zmian na stronie internetowej.

Właścicielem serwisu jest firma:

Novagsm.pl

ul. Świętojańska 40

81-372 Gdynia

Polecamy